Domů / Škola / To dřív peklo zamrzne

To dřív peklo zamrzne

Následující otázka byla prý položena v zimním zkouškovém období při zkoušce z chemie na jedné univerzitě:
„Je peklo exotermické (vydává teplo), nebo endotermické (pohlcuje teplo)? Svou odpověď podložte důkazem.“
Většina studentů sestavila důkaz svých domněnek s pomocí Boylova zákona nebo nějaké jeho obměny (při rozpínání se plyn ochlazuje, při stlačování se zahřívá).
Jeden student však uvedl následující důkaz:
Za prvé, potřebujeme vědět, jak se hmota pekla mění v průběhu času. Proto potřebujeme znát rychlost, kterou do pekla duše vstupují, a rychlost, kterou z pekla duše vystupují.
Myslím, že můžeme s jistotou předpokládat, že jakmile se duše dostane do pekla, už z něj neodchází. Z toho vyplývá, že nevystupují žádné duše.
Pokud se týká počtu duší, které vstupují do pekla, musíme se podívat na různá náboženství, která na světě dnes existují. Některá z těchto náboženství tvrdí, že pokud nejste členem jejich církve, přijdete do pekla. Protože je více než jedno takové náboženství a protože lidé nevyznávají více než jedno náboženství, můžeme odvodit, že všichni lidé a všechny duše přijdou do pekla.
Při současné porodnosti a úmrtnosti můžeme očekávat, že počet duší přicházejících do pekla vzrůstá podle exponenciální křivky.
Nyní se podívejme na rychlost změny objemu pekla, protože Boylův zákon stanoví, že pokud mají teplota a tlak v pekle zůstat konstantní, objem pekla musí při přírůstku duší vzrůstat.
To dává dvě možnosti:
Jestliže se peklo rozpíná rychlostí menší, než je rychlost, kterou sem vstupují duše, potom bude teplota a tlak v pekle vzrůstat přes všechny meze.
Samozřejmě, jestliže se peklo rozpíná rychlostí větší, než je rychlost přírůstku duší, potom bude teplota a tlak v pekle klesat, dokud peklo nezmrzne.
Takže která možnost je pravdivá?
Jestliže přijmeme postulát, který mi během mého prvního ročníku na univerzitě sdělila slečna Teresa Banyanová: „S tebou se vyspím, až bude v pekle chladná noc“; a vezmeme v úvahu fakt, že se mi s ní stále nepodařilo navázat sexuální poměr, potom možnost (2) nemůže být pravdivá, a tudíž jsem si jist, že peklo je exotermické.
Jediný tento student dostal ze zkoušky jedničku.

P.S. Alternativní závěr:
Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili „Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím“, a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela „Ach, můj Bože!“

Přečtěte si také

Internát

Oznámení na vrátnici internátu: Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je sbírají …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahlásit duplicitní nebo nevhodný vtip